Belge İnceleme Sahtecilik

Eğitim Tarihi : Duyurulacaktır.

Eğitim Süresi : 32-40 saat 

Kontenjan : Alt sınır yoktur.

Eğitim Yeri : Belirlenecektir.

Sertifika: Katılımcı Belgesi

Daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin

Sosyal yaşamda ihtiyaç gereği alışveriş işlemleri bankacılık, sözleşmeler, protokoller ve her türlü özel ya da resmi belgelerle karşılaşmaktayız. Bunlar sosyal yaşamın getirdiği zorunlu işlemlerdir. Ancak bu tür olaylar adlı vaka olarak karşımıza çıkmakta ve bu tür konular karşısında bilgi eksikliğinden dolayı da ne yapacağımızı bilmemekteyiz. Oysa belge incelemeleri kapsamında her türlü resmi veya özel işlemlerde yazı yazmakta ve imza atmaktayız. Fakat bunun hukuki sonuçları bizleri nasıl etkiler yönünde bilinçli olması gerekir. Bu noktada gerekli ve yeterli bilgilerle donanmak yararlı olacaktır.

Toplumun bütün kesimleri belge inceleme konularında ilk yardım eğitimi gibi önemli olduğu bilinmelidir.

Bu alanda gerekli bilgilerin konu başlıkları aşağıda verilmiştir.

Adli Bilimler,

 • Adli belge incelemeleri nedir. 
 • Belge çeşitleri ve belgeyi oluşturan unsurlar nelerdir.
 • Türkiye’de adli bilimler kapsamında kurumlar ve işleyiş
 • El yazıları ve imzanın tanımı ve özellikleri
 • El yazıları ve imzanın karakter yapıları
 • El yazıları ve imzanın inceleme teknikleri (Kriminal incelemeler)
 • Belge incelemede kullanılan aletler
 • Kağıt, kalem ve mürekkep özellikleri
 • Sahtecilik türleri ve örnekleri
 • Sahtecilikte kandırma yöntemleri (psikoloji ve psişik yönü)
 • Adli belge incelemede belge temini
 • Belgelerde tahrifat, iğfal kabiliyeti (aldatma yeteneği)
 • Örnek olaylar ve irdeleme/hukuksal boyut

Adli bilimler kapsamında belge inceleme sahtecilik (grafoloji) eğitimi herkesi ilgilendiren sağlık kadar önemli bir alan olduğu, ancak bu konu başta hukukçular (avukat, adli personel) emniyet, jandarma birimleri, akademik çalışanlar, bankalar, müfettişler kriminal konularla ilgilenir. Muhasebeciler, iş adamları ve konuya ilgi duyanlar olarak sıralanabilir.

Sertifika süreçi 32-40 saat şeklinde olup, bu süreçte teorik ve uygulamalı yapılmaktadır.

Eğitim ücreti için iletişime geçiniz.