Bilirkişilik Temel Eğitimi

Eğitim Tarihi : Duyurulacaktır.

Eğitim Süresi : 18 saati teorik, 6 saati uygulamalı olmak üzere 24 ders saatinden oluşmaktadır.

Eğitim Yeri : Üniversite Kampüsünde Yapılacaktır.

Sertifika: Üniversite Katılımcı Belgesi Verilecektir.

Daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin

Bu eğitim programının amacı; 

mesleki deneyime sahip, alanında uzman kişilerin bilirkişilik hakkında temel, teorik ve pratik bilgilere sahibi olmalarını ve bilirkişilik faaliyetlerini hukuksal açıdan sorumluluklarını gerektirebilecek herhangi bir sorunla karşılaşmadan sürdürebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.

Uygulama eğitimi; Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.

  • Yargılama hukukuna ilişkin ilkeler ve ispat hukukuna ilişkin temel kavramlar
  • Bilirkişinin nitelikleri, ödevleri ve etik ilkeler
  • Bilirkişi incelemesi
  • Rapor yazımı usul ve esasları
  • Uygulama

Uzmanlık alanında bilirkişilik yapmak isteyen herkes katılabilir.

18 saati teorik, 6 saati uygulamalı olmak üzere 24 ders saatinden oluşmaktadır.

Eğitim ücreti kişi başı 1.000 TL