İnsan eğitimle doğmaz; ama eğitimle yaşar.
Cervantes

Kurumsal ve Bireysel Eğitimler

belirsiz1

Belirsizliği Başarıya Dönüştüren Liderlik

Belirsizlik, karmaşa ve zorlukların hakim olduğu ortamlarda, sizi başarıya eriştirecek yeni çağa uygun liderlik becerilerini öğreneceksiniz.

Adsız tasarım (1)

Koçluk Kartlarıyla Eğlenerek Öğreniyoruz

Seçeceğiniz bir resimli karttan yola çıkarak keyif alacağınız ve kendinizi tanıyacağınız bireysel veya toplu bir koçluk seansı yapılacaktır.

Profesyonel Mentorluk Sertifikası

Bu sertifika programına katılarak, profesyonel mentorluk yapmak ve kendinize yeni bir iş alanı yaratma fırsatına sahip olacaksınız.

Etkili iletisim

Etkili İletişim Becerileri

İletişim kavramının temelleri, profesyonel iletişim becerileri ve teknikleri üzerinde durulacaktır. Uygulamalı örnekler üzerinden pratik tecrübe edinimi sağlayacaksınız.

Red shoes from above on the white arrows,dilemmas concept habits or changes

Değişimi Yönetmek

Dünyada ve ülkemizde gerek teknolojik gerekse de bilişsel boyutta yaşanan birçok değişimin farkına varacak ve değişeme yön vermek için bilgilerle donanacaksınız.

joshua-hibbert-Pn6iimgM-wo-unsplash

Yöneticinin Gelişim Yolculuğu

Ekip yönetimin teknikleri nelerdir, Liderlik için dikkat edilmesi gereken başlıklar ve takip edilmesi gereken yol nedir gibi bilgileri edinecek ve yol haritası oluşturacaksınız.

cody-engel-E8jI4iSq0tQ-unsplash

Etkin Performans ve Geri Bildirim

Katılımcılar, Performans Yönetim Sürecinde sonuca yönelik hedef belirleme, performans değerlendirme görüşmesi yapma ve etkin geribildirim verme konusunda gelişecekler.

alejandro-escamilla-BbQLHCpVUqA-unsplash

Etkin Geribildirim Verme Sanatı

Geribildirimin önemi, geribildirim verme yöntemleri ve kazanımları hakkında bilgiler edinecek; canlı uygulamalar ile pratik tecrübe edineceksiniz.

markus-spiske-iar-afB0QQw-unsplash

Liderlikte Yenilenen Kodlar​

Katılımcılar, geleceğin liderlik modellerini öğrenirken değişen çevresel koşulların liderlik üzerinde yarattığı farklılıkları görecek ve fark edecekler.

Delegate sign

Başarmak İçin Delegasyon

Katılımcılar delegasyon kavramını, verimli delegasyon ve delegasyon sonrası takip ve yönlendirme tekniklerini kullanmayı öğrenecekler.

shutterstock_1191121276

VUCA Dünyasında Liderlik

VUCA kavramıyla tanışacak, belirsiz, karmaşık ve zorlu senaryolarla başa çıkmanın yöntemlerini öğrenirken Liderlik vasıflarınızı bu yeteneklerle geliştirecekleriniz.

mülakat

Agility Bazlı Mülakat Teknikleri

Yetkinlik bazlı mülakatın önemini ve adımlarını öğrenecek; agile (çevik) yöntemler ile kuruma uygun adayların seçimini yapabileceksiniz.

Hukuk Eğitimleri ve Sertifikasyonlar

KVKK-hakkinda-merak-edilenler-isnet-blog

Bilirkişilik Temel Eğitimi

Temel Bilirkişilik Eğitimi almayan kişiler yönetmelik kapsamında Bilirkişilik başvurusunda bulunamazlar. 18 saati teorik ve 6 uygulamalı olmak üzere 24 ders saatinden oluşur.

tim-van-cleef-1JBOZwuW7sI-unsplash

Arabuluculuk Eğitim

Ticaret Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi
Teori ve uygulamanın beraber anlatıldığı toplam 74 saatlik bir eğitimdir. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere toplamda 11 gün sürmektedir.

bill-oxford-OXGhu60NwxU-unsplash

Konkordato Komiserliği

Programa katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde konkordato komiserliği faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamaları amaçlamaktadır.

melinda-gimpel-xcVW_sFp4jQ-unsplash
İş Mevzuatından Kaynaklı
Nitelikli Hesaplamalar

Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişiliği yapmak isteyen adayların Alt Uzmanlık Alanının Belgelendirilmesini sağlamaktır. Her bir alt uzmanlık için ayrı eğitim alınması gerekmektedir.

trent-erwin-UgA3Xvi3SkA-unsplash

Rekabet Hukuku

Rekabet kuralları yalnız hukukçuları değil mali karar alma mekanizmasında yer alan tüm tarafları ilgilendirmektedir. Bu kapsamdaki ilgililerin bu alanda bilgilenmesi bu eğitimle sağlanmaktadır.

florian-klauer-mk7D-4UCfmg-unsplash

Kıymetli Evrak Hukuku

Ticaret Hukukunun günlük hayatta en çok kullanılan ve güncelliğini koruyan alanı Kıymetli Evrak Hukuku ile ilgili temel bilgilerin kazandırılması yönünde verilen bir eğitimdir.

Ticaret Hukuku Mevzuatı Kaynaklı
Nitelikli Hesaplamalar

Bilirkişilerin; teorik bilgi ve deneyim paylaşımı ile Ticaret Hukuku mevzuatının genel esaslarına hakim olmaları ve Ticaret Hukuku Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar bilirkişilik gerekliliklerine sahip olmaları hedeflenmektedir.

Uzlaştırmacı Sınavına Hazırlık Eğitimi

Uzlaştırmacı sınavına hazırlık kapsamında, özet konu anlatımı ve soru çözümleriyle zenginleştirilerek yapılacak genel tekrar ve hatırlatma eğitimidir. Bu eğitim, daha önce eğitim sürecini tamamlayan katılımcılar için bir hatırlatma ve sınava hazırlık eğitimi olup yeni bir eğitim değildir. 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Eğitim programının amacı, İnsan Kaynakları ve muhasebe alanında çalışan ve çalışmak isteyen kişilere 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hakkında genel bilgiler verilmesidir.

avukat katipliği

Avukat Katipliği, İcra Takip

Avukatlık hizmetlerinin bir kısmını, avukatlar adına yerine getiren kâtiplerin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması suretiyle hizmet kalitesinin yükseltilmesine destek olacak bir eğitimledir.

Kamu İhale Kanunu Eğitimi

Katılımcılara ihale süreçlerinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde uyulması gereken kurallar, yapılması gereken işlemler ve ihalelerin sonuçlandırılması konularında bilinç kazandırılacaktır.

Mesleki Gelişim Eğitimleri

kvkk-yapmamiz-gerekenler-1

Kişisel Verileri Korunması

Yasal yükümlülüklerin ihlali halinde maddi ve manevi tazminat taleplerinin yanı sıra hapis cezası ve idari para cezaları ile karşılaşılabilmektedir.

Yangın Eğitici Eğitimi

İşletmelerde tüm personelin zorunlu alması gereken 1 günlük “Temel Yangın Eğitimi” verebilecek, yangın müdahale planı yapabilecek, yangın önleme, söndürme, kurtarma tekniklerini öğretip deneyim kazanacaksınız.

mkjr_-2zUjvV0M9dQ-unsplash

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte çalışacak personelin güvenli bir biçimde çalışmasını sağlayacak bilgiler ile donanması ve kaza anlarında gerekli kurtarma görevlerini yerine getirebilecek seviyede eğitilmesini sağlamaktır.

kelly-sikkema-mdADGzyXCVE-unsplash

Belge İnceleme Sahtecilik

Meslek ne olursa olsun kişi sosyal yaşamla adli bilimlerin kritik alanında her türlü resmi işlemler yapılırken bilinçli olması ve aldığı bilgileri her türlü sahtecilik ve dolandırıcılık olaylar karşısında soğukkanlı davranma yöntemleri öğretilecektir.

bernard-hermant--GadcAEZhwg-unsplash

Afet Hazırlık ve Acil Durum

Eğitimin amacı her türlü acil durum, afet ve sivil savunmanın gerektirdiği diğer olağan dışı durumlara hazırlıklı olma maksadıyla acil durum eğitimi faaliyetleri düzenlemektedir.

tim-van-cleef-1JBOZwuW7sI-unsplash

Kusur Tespiti

Trafik kazalarında bilirkişilik yapmak isteyenler için kusur oranı belirleme, hasar onarım bedeli ve değer düşümü hesaplama, tamir süresi belirleme vs. konularında pratik bilgi kazandırmayı hedeflemektedir.

tierra-mallorca-rgJ1J8SDEAY-unsplash

Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüm konusunda kendini geliştirmek isteyen profesyonelleri, kamu ve özel sektörden konunun uzmanlarına kentsel dönüşüm uzmanı sertifikası verilecektir

siddhant-soni-CvqCzwVOhCM-unsplash

Göç Uzmanlığı

Ülkemize göç yoluyla gelen yabancılara rehberlik etmek amacı ile özel sektörde hizmet veren danışmanlık firmalarına, ülkenizdeki yabancıların ihtiyaç duyduğu hizmetler ve hizmetlerin yürütülmesine ilişkin genel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır

carlos-muza-hpjSkU2UYSU-unsplash

Site ve Apartman Yöneticiliği

Gayrimenkul projelerindeki ihtiyaçları doğru tespit ederek, uygun maliyetle kaliteli hizmet sağlamak, gelir/gider dengesini yönetecek ve çalışmaları etkili anlatabilecek profesyonel bina ve toplu yapı yöneticileri yetiştirmek üzere hazırlanmıştır.

construction-3075498_1920

KKD ve Periyodik Kontroller

Yüksekte çalışmada kullanılan ekipmanların seçimi, periyodik kontrol, denetim ve bakımlarının nasıl yapılacağını ve kayıtlarının nasıl sürdürüleceğinin anlatılması ve çalışma sahalarına yansıtılmasını sağlamak.

creators-collective-EF9zaez_LmI-unsplash

İş Kazası ve Meslek Hastalığı

6331 Sayılı İSG Kanunu’nun 16,17,18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmek zorundadır. Bu eğitimde, İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar hakkında eğitim almanızı sağlayacaktır

david-von-diemar-jM6Y2nhsAtk-unsplash

Olay Yeri İnceleme

Eğitimin amacı, özel yangın ve patlama vakalarının kaynağının tespiti, önleme ve kontrolü hususunda sektör profesyonellerine ve bu alanda bilirkişilik yapmak isteyenlere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Kalite Yönetim Sistemleri

iso

ISO 90001 Kalite Yönetim

-----

iso

ISO 13485 Tıbbi Cihaz KYS

----

iso

ISO 27001 Bilgi Güvenliği

----

iso

ISO 14001 Çevre KYS

-----

iso

ISO 22000 Gıda Güvenliği

----

iso

ISO 45001 ISG

----