Kıymetli Evrak Hukuku

florian-klauer-mk7D-4UCfmg-unsplash

Eğitim Tarihi : Duyurulacaktır.

Eğitim Süresi : 1 gün / 10:00-16:00

Kontenjan : En fazla 20 Kişi

Eğitim Yeri : İstanbul

Sertifika: Katılımcı Belgesi

Daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin

Ticaret Hukukunun günlük hayatta en çok kullanılan ve güncelliğini koruyan alanı Kıymetli Evrak Hukuku ile ilgili temel bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

KIYMETLİ EVRAK
            – Kıymetli Evrak Kavramı, Türleri ve Özellikleri
            – Kıymetli Evrakta Def’i
            – Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali
            – Kıymetli Evrakta İmza, Ehliyet ve Temsil

KAMBİYO SENETLERİ

            a- Poliçe
                        – Poliçenin Tarafları
                        – Poliçenin Şekil Şartları
                        – Şekil Şartlarının Eksikliği ve Açık (Beyaz) Poliçe
                        – Poliçenin Kabulü
                        – Poliçede Aval
                        – Poliçede Devir ve Ciro
                        – Poliçede Ödeme ve Sonuçları
                        – Poliçede Asıl Borç İlişkisi ve Sebepsiz Zenginleşme 
                        – Poliçede Karşılığın Devri
                        – Poliçede Zamanaşımı Süreleri

b- Bono
                        – Bononun Şekil Şartları
                        – Şekil Şartlarının Eksikliği ve Açık (Beyaz) Bono
                        – Bonoda Aval
                        – Bonoda Vade
                        – Bonoda Devir ve Ciro
                        – Bonoda Ödeme
                        – Bonoda Başvuru Hakkı Kapsamı ve Şartları
                        – Bonoda Zamanaşımı Süreleri

            c- Çek
                        – Çekin Şekil Şartları
                        – Çek Düzenlemek İçin Gerekli Şartlar
                        – Çekin Çeşitleri
                        – ÇektAval
                        – Çekin Ödeme İçin İbrazı ve Süreleri
                        – Çekte Ödeme
                        – Çek Karşılığının Ödenmemesi (Karşılıksız Çek)
                        – Çekten Cayma
                        – Çek Hamilinin Başvuru Hakkı
                        – Karşılıksız Çeke İlişkin Cezai ve İdari Sonuçlar
                        – Çekte Sahtelik ve Tahrifat
                        – Çekte Zamanaşımı Süresi


            d- Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolu

İşletme Yöneticileri, muhasebeciler, avukatlar, stajyerler, bilirkişiler, sınavlara hazırlananlar, meslek mensupları, lisansüstü öğrencileri, öğrenciler, uygulamacılar.

Eğitim 1 gün olarak verilecektir.

Eğitim ücreti için teklif alınız.